Adab Lebih Utama Daripada Ilmu, Rasulullah Diutus Untuk Menyempurnakannya

Adab Lebih Utama Daripada Ilmu, Rasulullah Diutus Untuk Menyempurnakannya

author photo
Adab Lebih Utama Daripada Ilmu, Rasulullah Diutus Untuk Menyempurnakannya


Nawas Ibnu Sam'an radliyallahu 'anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (SAW) tentang kebaikan dan kejahatan. Beliau SAW bersabda: "Kebaikan ialah akhlak yang baik dan kejahatan ialah sesuatu yang tercetus di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya." (Riwayat Imam Muslim)

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik" demikian sabda Rasulullah SAW.

Begitu pentingnya akhlak dan adab hingga Allah Ta'aala menempatkanya sebagai hal yang paling utama. Sebab, kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab (etika). Ilmu menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak dihiasi akhlak.

Ketika seseorang memiliki ilmu tanpa akhlak, maka dia akan lupa siapa dirinya yang sesungguhnya, lupa akan akhlak Rasulullah SAW. Bahkan lupa bahwa dia adalah makhluk yang sangat lemah dan bodoh. Kalaulah merasa punya ilmu, tentulah Allah tidak memberinya kecuali hanya secuil (sangat sedikit). Yaa

Itulah kenapa Abdullah ibnu Mubarak yang sangat dalam ilmunya mengatakan: "Aku belajar adab 30 tahun dan aku mencari ilmu 20 tahun."

Imam Malik bin Anas berkata: "Saat ibuku memasangkan imamah untukku, beliau mengatakan, Pergilah engkau ke Rabi'ah, dan belajarlah tentang adab sebelum ilmu."

Berikut contoh adab (akhlak) yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim.

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada ada enam, yaitu:

1. Apabila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam.
2. Apabila ia memanggilmu penuhilah.
3. Apabila ia meminta nasihat kepadamu berilah nasihat.
4. Jika ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, balaslah dengan ucapan Yarhamukallah (ssemoga Allah memberi rahmat kepadamu).
5. Apabila dia sakit, jenguklah.
6. Apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya.

Kata akhlak dalam bahasa Arab disebut juga khuluq. Kalau bercermin kita dianjurkan berdoa:

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

Allahumma Kamaa hassanta Kholqii Fahassii Khuluqii

"Ya Allah sebagaimana Engkau telah membaguskan tubuhku (rupaku), maka baguskanlah akhlakku." (HR. Ahmad)

Demikian pentingnya mempelajari adab sebelum ilmu.

Semoga Allah memberi kita taufik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
Next article Next Post
Previous article Previous Post