Lima Macam Perkara Yang Akan Datang Setelah Lima Perkara

Lima Macam Perkara Yang Akan Datang Setelah Lima Perkara

author photo
Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami dan bersabda:

Lima Macam Perkara Yang Akan Datang Setelah Lima Perkara


"Wahai sahabat Muhajirin ada lima macam perkara, Jika kamu diuji dengan itu dan lebih dahulu Aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mendapatinya,

1. Tidak menjalar pelacuran (tuna susila) pada suatu kaum sehingga dilegalisir secara terang-terangan melainkan akan menjalar pada mereka waba' thaun dan berbagai penyakit yang tidak pernah terjadi pada nenek moyang mereka dahulu.

2. Dan tidak mengurangi takaran timbangan melainkan terkena bala Kahat (laip) kurangnya hasil bumi dan berat kehidupan sehari-hari dan kekejaman penguasa (pemerintah)

3. Dan tidak menahan atau menolak kewajiban zakat harta melainkan akan tertahan hujan dari langit sehingga Andaikata tidak ada ternak niscaya tidak akan turun hujan sama sekali.

4. Dan tidak menyalahi janji Allah dan Rasulullah melainkan akan didatangkan pada mereka penjajah dari golongan lain sehingga merampas sebagian milik mereka.

5. Dan tidak menghukum para imam (pemimpin) mereka selain dengan kitab Allah dan memilih-milih dari apa yang di dalam kitab Allah yakni yang ringan dipakai dan yang berat tidak dipakai melainkan Allah akan menjadikan kebinasaan mereka timbul di antara mereka sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim)
Next article Next Post
Previous article Previous Post