Inilah Warna Warna Api Neraka Yang Disebutkan Oleh Rasulullah

Inilah Warna Warna Api Neraka Yang Disebutkan Oleh Rasulullah

author photo
Inilah Warna Warna Api Neraka Yang Disebutkan Oleh Rasulullah

Inilah Warna Warna Api Neraka Yang Disebutkan Oleh Rasulullah

Setiap umat islam harus yakin bahwa di akhirat akan ada suatu kehidupan yang penuh kesenangan dan ada kehidupan yang penuh dengan siksaan yakni surga dan neraka.

Neraka disebut dalam Al Qur’an dengan kata “Nar” karena didalamnya terdapat siksaan berupa api yang sangat menakutkan sekaligus menyakitkan bagi siapa saja yang membangkang kepada Allah dan RasulNya sejak di dunia.

Namun tahukah bawa api di neraka memiliki warna yang berbeda dengan api yang dilihat di dunia dikarenakan begitu panasnya?

Hadist yang menjelaskannya terdapat dalam riwayat Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

“Sesungguhnya neraka jahannam itu lebih panas daripada apimu di dunia, 70 kali lipat. Api neraka itu berwarna hitam dan gelap tak bercahaya.”

Sementara dalam hadist lain dikatakan bahwa terjadi perubahan warna api dalam neraka dalam kurun waktu tertentu.

“Api neraka itu dinyalakan semenjak 1000 tahun hingga berwarna putih, kemudian dibakar 1000 tahun hingga berwarna merah, setelah itu dibakar lagi 1000 tahun hingga berwarna hitam, api neraka itu berwarna hitam tidak bercahaya.”

Adapun Ubay bin Ka’ab mengatakan perumpamaan orang kafir dalam neraka sesuai dengan surat An Nur ayat 40.

“Atau seperti gelap gulita di dalam lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang diatasnya ombak (pula) diatasnya (lagi) awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.”

Jadi orang yang kafir akan merasakan 5 kegelapan dalam hidup dan matinya yakni ucapannya kegelapan, amalannya kegelapan, tempat masuknya kegelapan, tempat keluarnya kegelapan dan tempat kembalinya juga di dalam neraka yang penuh kegelapan.

Dari Ar Rabi bin Anas, Abu Ja’far berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan api dunia ini bercahaya dan mampu menerangi sekelilingnya sebagai salah satu kenikmatan bagi penghuni dunia. namun Allah menciptakan api neraka dengan warna hitam pekat tidak bercahaya seperti di dalam kubur.”

Baca Juga:


Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambaNya yang diselamatkan dari siksa api neraka. Aamiin
Next article Next Post
Previous article Previous Post