Doa Waktu Thawaf Dan Melintas Hajar Aswad

Doa Waktu Thawaf Dan Melintas Hajar Aswad

author photo
Pada dasarnya, dalam ibadah thawaf, tidak ada bacaan-bacaan do’a tertentu yang dicontohkan oleh Nabi untuk setiap kali putaran. Kita boleh berdo’a apa saja menurut keperluan dan kepentingan kita. Bahkan dibolehkan untuk membaca Alqur'an atau hanya diam saja.

Namun, dalam buku-buku manasik baik yang dikeluarkan oleh pihak Depag / Kemenag ada beberapa doa yang dikarang oleh para Ulama'. Berikut ini adalah doa yang biasa dibacakan untuk tiap-tiap putaran ketika melaksanakan thawaf .


Doa Waktu Thawaf
Para Jamaah Haji Sedang Berthawaf


Doa Thawaf putaran ke-1

Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . اللهم إنى أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة والفوزبالجنة والنجاة من النار

Subhanallahi wal-hamdulillahi wa laa ilaaha illallahu wallahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illaa billahil-‘aliyyil ‘azhiim, wash-shalaatu was-salaamu ‘alaa rasuulillahi shalla-Llahu ‘alaihi wa sallam. Allahumma imaanan bika watashdiiqan bi kitaabika wat-tibaa’an lisunnati nabiyyika Muhammadin shallahu ‘alaihi wa sallam. Allhumma inni as-alukal-‘afwa wal-‘aafiyata wal-mu’aafaatad-daaimata fid-diini wad-dunyaa wal-aakhirah wal-fauza bil-jannati wan-najaati minan-naar.

“Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada daya (untuk memperoleh manfa’at) dan tiada kemampuan (untuk menolak bahaya) kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Salawat dan salam bagi Rasulullah SAW. Ya Allah, aku thawaf karena beriman kepada-Mu dan membenarkan kitabMu dan memenuhi janjiMu dan mengikuti sunnah NabiMu Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu ampunan, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan agama, di dunia dan akhirat, dan beruntung memperoleh surga dan terhindar dari siksa neraka”.

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Membaca:

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah:

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين

Wa adkhilnal-jannata ma’al-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal-‘aalamiin.

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.

Doa Thawaf putaran ke-2

اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين . اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ، اللهم ارزقنى الجنة بغير حساب

Allahumma inna haadzal-baita baituka wal-harama haramuka wal-amna amnuka wal-‘abda ‘abduka wa anaa ‘abduka wa-bnu ‘abdika wa haadzaa maqaamul-‘aaidzi bika minan-nnaar, faharrim luhuumanaa wa basyaratanaa ‘alan-naar. Allahumma habbib ilainal-iimaan wa zayyinhu fii quluubinaa, wa karrih ilainal-kufra wal-fusuuqa wal-‘ishyaan waj’alnaa minar-raasyidiin. Allahumma qinii adzaabaka yauma tab’atsu ‘ibaadaka, Allahumma rzuqnil-jannata bighairi hisaab.

“Ya Allah, sesungguhnya Bait ini adalah BaitMu, tanah mulia ini tanahMu, negeri aman ini negeriMu, hamba ini hambaMu, anak dari hambaMu, dan tempat ini adalah tempat orang berlindung kepadaMu dari siksa neraka, maka haramkanlah daging dan kulit kami dari siksa neraka. Ya Allah, cintakanlah kami pada iman dan biarkanlah ia menghiasi hati kami, tanamkan kebencian pada diri kami pada perbuatan kufur, fasiq, maksiat dan durhaka, serta masukkanlah kami kedalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, lindungilah aku dari azabMu di hari Engkau kelak membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, anugerah-kanlah surga kepadaku tanpa hisab”.

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Membaca:

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah:

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين

Wa adkhilnal-jannata ma’al-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal-‘aalamiin.

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.

Do'a Thawaf putaran ke-3

اللهم إنى أعوذبك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب فى المال والأهل والولد . اللهم إنى أسألك رضاك والجنة وأعوذبك من سخطك والنار . اللهم إنى أعوذبك من فتنة القبر وأعوذبك من فتنة المحيا والممات

Allahumma innii a’uudzu bika minasy-syakki wasy-syirki wasy-syiqaaqi wan-nifaaqi wa suuil-akhlaaqi wa suuil-manzhari wal-munqolabi fil-maali wal-ahli wal-waladi. Allahumma innii a’uudzu bika min fitnatil-qobri wa a’uudzubika min fitnatil-mahyaa wal-mamaati.

“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari keraguan, syirk, pertengkaran, kemunafikan, buruk budi pekerti dan penampilan serta efek yang buruk dalam harta benda, keluarga dan keturunan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu keridhoanMu dan surga. Dan aku berlindung daripada murkaMu dan siksa neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari fitnah kubur, dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan derita kematian”.

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Membaca:

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah:

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين

Wa adkhilnal-jannata ma’al-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal-‘aalamiin.

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.

Do'a Thawaf putaran ke-4

اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور . يا عالم ما فى الصدور أخرجنى يا الله من الظلمات الى النور . اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار . رب قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيما أعطيتنى واخلف علي كل غائبة لى منك بخير

Allahumma j’alhu hajjan mabruuran, wa sa’yan masykuuran, wa dzanban maghfuuran, wa ‘amalan shalihan maqbuulan, wa tijaaratan lan tabuura, yaa ‘aalima maa fish-shuduuri akhrijnii ya Allah mina zh-zhulumaati ila n-nuuri. Allahumma innii as’aluka muujibaati rahmatika, wa ‘azaaima maghfiratika, was-salaamata min kulli itsmin, wal-ghaniimata min kulli birrin, wal-fauza bil-jannati wan-najaati minan-naari. Rabbi qanni’nii bimaa razaqtanii wa baarik lii fii maa a’thaitanii wa akhlif ‘alaa kulli ghaaibatin lii minka bikahirin.

"Ya Allah, karuniakanlah haji yang mabrur, sa’i yang diterima, dosa yang diampuni, amal saleh yang diterima dan usaha yang tidak akan mengalami rugi. Wahai Tuhan Yang Maha Mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Ya Allah aku mohon kepadaMu segala hal yang mendatangkan rahmatMu dan keteguhan ampunanMu, selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapat berbagai kebaikan, beruntung memperoleh surga, terhindar dari siksa neraka. Tuhanku, puaskanlah aku dengan anugerah yang telah Engkau berikan, berkatilah untukku atas semua yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan gantilah apa-apa yang hilang dengan kebajikan dariMu"

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Membaca:

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah:

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين

Wa adkhilnal-jannata ma’al-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal-‘aalamiin.

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.

Do'a Thawaf putaran ke-5

اللهم أظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك وأسقنى من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا . اللهم إنى أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . اللهم إنى أسألك الجنة ونعيمها وما يقربنى إليها من قول أو فعل أو عمل , وأعوذ بك من النار وما يقربنى إليها من قول أو فعل أو عمل

Allahumma azhillanii tahta zhilli arsyika yauma laa zhilla illaa zhilluka, wa laa baqiya illaa wajhuka, wa asqinii min haudhi nabiyyika Muhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallama syurbatan haniiatan mariiatan laa azhmau ba’dahaa abadan. Allahumma innii as’aluka min khairi maa sa’alaka minhu nabiyyuka Muhammadun shallallahu ‘alaihi wa sallama, wa a’uudzu bika min syarri ma sta’aadzaka minhu nabiyyuka Muhammadun shallahu ‘alaihi wa sallama, Allahumma innii as’aluka l-jannata wa na’iimahaa wa maa yuqorribunii ilaihaa min qaulin aw fi’lin aw ‘amalin, wa a’uudzu bika minan-naari wa maa yuqarribunii ilaihaa min qaulin aw fi’lin aw ‘amalin.

“Ya Allah, lindungilah aku dibawah naungan singgasanaMu pada hari yang tidak ada naungan selain naunganMu, dan tidak ada yang kekal kecuali ZatMu, dan berilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW dengan minuman yang lezat, segar dan nyaman, serta tidak akan merasa haus lagi sesudah itu selamanya. Ya Allah, aku mohon padaMu kebaikan yang dimohonkan oleh NabiMu Muhammad SAW, dan aku berlindung padaMu dari kejahatan yang dimintakan perlindungan oleh NabiMu Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon padaMu surga serta ni’matnya dan apapun yang dapat mendekatkan aku kepadanya baik ucapan, perbuatan maupun pekerjaan, dan aku berlindung padaMu dari neraka serta apapun yang mendekatkan aku kepadanya baik ucapan, perbuatan atau pekerjaan”.

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Membaca:

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah:

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين

Wa adkhilna l-jannata ma’a l-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robba l-‘aalamiin.

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.


Do’a Thawaf putaran ke-6

اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بينى وبينك وحقوقا كثيرة فيما بينى وبين خلقك ، اللهم ما كان لك منها فاغفره لى وما كان لخلقك فتحمله عنى وأغننى بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ، يا واسع المغفرة. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عنى

Allahumma inna laka ‘alayya huquuqan katsiiratan fii maa bainii wa bainaka, wa huquuqan katsiiratan fii maa bainii wa baina khalqika. Allahumma maa kaana laka minhaa faghfirhu lii, wa maa kaana likhalqika fatahammalhu ‘annii, wa aghninii bihalaalika ‘an haraamika, wa bi thaa’atika ‘an ma’shiyatika, wa bi fadhlika ‘amman siwaaka, yaa waasi’a l-maghfirah. Allahumma inna baitaka azhiimun, wa wajhaka kariimun, wa anta ya Allahu kariimun, azhiimun, tuhibbu l’afwa fa’fu ‘annii.

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau mempunya hak yang banyak sekali atas diriku dalam hubungan antara aku dengan Mu. Dan Engkau juga mempunya hak yang banyak sekali dalam hubungan antara aku dengan makhlukMu. Ya Allah, apa yang menjadi hakMu atas diriku, maka ampunilah aku. Dan apa saja yang menjadi hak makhlukMu atas diriku, maka tanggungkanlah dariku. Cukupkanlah diriku dengan rizkiMu yang halal, terhindar dari yang haram. Dan dengan ta’at kepadaMu, terhindar dari kemaksiatan. Dan dengan anugerahMu terhindar daripada mengharap dari selain daripadaMu, wahai Tuhan Yang Maha Luas pengampunanNya. Ya Allah, sesungguhnya rumahMu ini agung, ZatMu pun sungguh mulia, dan Engkau ya Allah, Maha Penyabar, Maha Pemurah dan Maha Agung, Engkau suka memberi ampun, maka ampunilah aku..”.

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Membaca:

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah:

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين

Wa adkhilna l-jannata ma’a l-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robba l-‘aalamiin.

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.

Do’a Thawaf putaran ke-7

اللهم إنى أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، رب زدنى علما وألحقنى بالصالحين

Allahumma inni as'aluka iimaanan kaamilan wa yaqiinan shodiqon wa rizqon waasi'an wa qolban khaasyi'an wa lisaanan dzaakiran wa halaalan thayyiban wa taubatan nashuuhan, wa taubatan qobla l-mauti wa raahatan 'inda l-mauti wa maghfiratan wa rahmatan ba'da l-mauti wal 'afwa 'inda l-hisaabi wal fauza bi l-jannati wan najaati minan-naari bi rahmatika yaa 'aziizu yaa ghoffaaru. Raabi zidnii 'ilman wa alhiqnii bish-shaalihiin.

"Ya Allah, aku mohon kepadaMu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rizki yang luas, hati yang khusyu', lidah yang selalu berdzikir, rizki yang halal dan baik, taubat yang diterima, taubat sebelum mati, ampunan dan rahmat sesudah mati, ampunan ketika dihisab, keberuntungan memperoleh surga dan selamat dari neraka, dengan kasih sayangMu, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Yang Maha Pengampun. Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh"..

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Membaca:

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah:

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين

Wa adkhilna l-jannata ma’a l-abraar, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robba l-‘aalamiin.

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.

Do'a Setelah Thawaf

اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من الناريا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . اللهم إنى عبدك وابن عبدك واقف تحت بابك ملتزم بأعتابك متذلل بين يديك أرجو رحمتك وأخشى عذابك يا قديم الإحسان ، اللهم إنى أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتنور لي فى قبري وتغفر لى ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة

Allahumma yaa robba l-baiti l-'atiiq, a'tiq riqaabanaa wa riqaaba aabaainaa wa ummahaatinaa wa ikhwaaninaa wa aulaadinaa minan-naari, yaa dza l-juudi wa l-karami wa l-fadhli wa l-manni wa l-'athaai wa l-ihsaani. Allahumma ahsin 'aaqibatanaa fi l-umuuri kullihaa, wa ajirnaa min khizyi d-dunyaa wa adzaabi l-aakhirati. Allahumma inni 'abduka wa bnu 'abdika, waaqifun tahta baabika, multazimun bi a'taabika, mutadzallilun baina yadaika arjuu rahmataka wa akhsyaa adzabaka, yaa qadiimal-ihsaan. Allahumma innii as'aluka an tarfa'a dzikrii wa tadha'a wizrii wa tushliha amrii wa tuthahhira qalbii wa tunawwira lii fii qabrii wa taghfira lii dzanbii wa as'aluka d-darajaati l-'ulaa mina l-jannah.

"Ya Allah, yang memelihara Ka'bah ini, bebaskan diri kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka, wahai Tuhan yang maha Pemurah, Dermawan, dan yang mempunyai keutamaan, kemuliaan, kelebihan, anugerah, pemberian dan kebaikan. Ya Allah, perbaikilah kesudahan segenap urusan kami dan jauhkanlah dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu, berdiri dibawah pintuMu, menundukkan diri di hadapanMu sambil mengharapkan rahmatMu, kasih-sayangMu, dan takut akan siksaMu. Wahai Tuhan pemilik kebaikan abadi, aku mohon kepadaMu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku, berilah cahaya didalam kuburku. Ampunilah dosaku dan aku mohon padaMu martabat yang tinggi didalam surga".

Do'a Setelah Shalat Sunnah Thawaf di Belakang Maqam Ibrahim:

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجاتي فاعطني سؤلي وتعلم ما فى نفسي فاغفرلي ذنوبي . اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لايصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي ، أنت وليي فى الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين . اللهم لا تدع لنا فى مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها قيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتوني

Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaaniyatii faqbal ma'dziratii wa ta'lamu haajatii fa'thinii su'lii wa ta'lamu maa fii nafsii faghfir lii dzunuubii. Allahumma inii as'aluka iimaanan yubasyiru qalbii, wa yaqiinan shaadiqan hattaa a'lama annahuu laa yushiibunii illaa maa katabta lii ridhan minka bimaa qasamta lii anta waliyyii fid-dunyaa wal-aakhirah, tawaffanii musliman wa alhiqnii bish-sholihiin. Allahumma laa tada' lanaa fii maqaaminaa haadzaa dzanban illaa ghafartahu wa laa hamman illaa farrajtahu, wa laa haajatan hiya laka ridhan illaa qadhaitahaa wa yassartahaa, fa yassir umuuranaa, wasyrah shuduuranaa, wa nawwir quluubana, wakhtim bish-shoolihaati a'maalanaa. Allahumma tawaffanaa muslimiina wa alhiqnaa bish-shoolihiina ghaira khazaayaa wa laa maftuuniin".

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersebunyi dan amal perbuatanku yang nyata, maka terimalah ratapanku. Engkau Maha Mengetahui keperluanku, maka kabulkanlah permintaanku. Engkau Maha Mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, aku mohon padaMu iman yang tetap melekat terus di hati, keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga aku mengetahui bahwa tiada suatu yang menimpaku kecuali yang telah Engkau tetapkan bagiku, rela menerima apa yang telah Engkau bagikan kepadaku. Engkaulah Pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan masukkanlah kedalam orang-orang yang saleh. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini suatu dosa kecuali Engkau ampuni, tiada kesusahan hati kecuali Engkau lapangkan, tiada suatu hajat kecuali Engkau penuhi dan mudahkan, maka mudahkanlah segenap urusan kami dan lapangkanlah dada kami, terangilah hati kami dan sudahilah semua amal kami dengan amal yang saleh. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim dan masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang saleh, tanpa kenistaan dan fitnah".

Do'a Ketika Minum Air Zamzam

اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين

Allahumma inni as-aluka 'ilman naafi'an wa rizqon waasi'an wa syifaa-an min kulli daa-in wa saqamin birohmatika yaa arhamar-roohimiin.

"Ya Allah, aku mohon padaMu ilmu pengetahun yang bermanfaat, rizqi yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit dan kepedihan dengan rahmatMu wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap pengasih".

Do'a Setelah Shalat Sunnah Mutlaq Di Hijir Ismail

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت . أعوذبك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت . اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذبك من شر مااستعاذك منه عبادك الصالحون

Allahumma anta rabbi laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatho'tu, a'uudzu bika min syarri maa shana'tu abuu-u laka bini'matika 'alayya wa abuu-u bidzanbii faghfir lii fa innahuu laa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta. Allahumma inni as-aluka min khairi maa sa-alaka bihi 'ibaaduka sh-sholihuun, wa a'uudzu bika min syarri masta'aadzaka minhu 'ibaadukash-sholihuun.

"Ya Allah, Engkaulah Pemeliharaku, tiada tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku, aku ini hambaMu dan aku terikat pada janji dan ikatan padaMu sejauh kemampuanku. Aku berlindung padaMu dari kejahatan yang telah kuperbuat, aku akui segala nikmat dariMu kepadaku, dan aku akui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau sendiri. Ya Allah, aku mohon padaMu kebaikan yang diminta oleh hamba-hambaMu yang saleh, dan aku berlindung padaMu dari kejahatan yang telah dimintakan perlindungan oleh hamba-hambaMu yang saleh".

Demikianlah Doa Waktu Thawaf Dan Melintas Hajar Aswad, Doa Minum Air Zamzam, Doa Setelah Thawaf Dan Berbagai Doa penting lainnya yang harus diperhatikan oleh jamaah haji dan umrah. Semoga bermanfaat dan menjadi Haji / Umrah yang mabrur. Amiin
Next article Next Post
Previous article Previous Post