Subhanallah, Inilah 3 Keutamaan Berziarah ke Makam Rasulullah

Subhanallah, Inilah 3 Keutamaan Berziarah ke Makam Rasulullah

author photo
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan manusia terbaik di dunia sepanjang zaman. Semua akhlak mulia yang dimilikinya patut menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia.

Subhanallah, Inilah 3 Keutamaan Berziarah ke Makam Rasulullah


Sebagai umatnya, sudah semestinya kita memberikan penghormatan terhadap Rasulullah. Selain bershalawat dan mensuri tauladani akhlak beliau yang mulia, semua umat Islam juga disunnahkan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama mujtahidin. Mereka menyebutkan bahwa berziarah ke makan Nabi merupakan hal yang dianjurkan dalam agama.

Barang siapa berziarah ke makam Rasulullah, maka ia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja keutamaan berziarah ke makam Rasulullah? Berikut adalah keutamaan nya,

1. Mendapatkan Syafaat beliau Shallallahu alaihi wasallam

Salah satu keutamaan berziarah ke makam Rasulullah adalah mendapat syafaat dari sang Kekasih Allah, insya Allah biidznillah ta'ala.

Sebagaimana sabda Rasulullah: “Barang siapa yang berziarah ke makamku maka patut baginya mendapat syafaatku”. (HR ad Daruquthni, dan di anggap kuat oleh al al Hafidz Abdul Haq al Isybili dan al Hafidz Taqiyuddin as Subki dan al Hafidz as Suyuthi dan lainnya)

Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang datang kepadaku untuk menziarahiku, tidak ada keperluan lain kecuali hanya menziarahiku maka aku pasti akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. (Diriwayatkan oleh at Thabarani dan dishahihkan oleh al Hafidz Said ibn As Sakan).

2. Mendapatkan Ampunan Allah

Siapa saja yang bertaubat pada saat berziarah ke makam Rasulullah, maka beliau juga akan memohonkan ampun atas diri peziarah tersebut kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An Nisa:64 yang artinya:

“Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S an Nisa’:64).

3. Mendapatkan Keberkahan dalam kehidupan

Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallan adalah manusia yang paling mulia. Keberkahan dan rahmat jelas akan meliputinya. Maka semua perbuatan yang berkaitan dengan beliau adalah sebuah keberkahan, termasuk dengan berziarah mengunjungi makam beliau.

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan at Thabrani dalam al Mu’jam al Kabir dan al Ausath dari sahabat Abu Ayyub al Anshari, pada suatu hari Ia datang untuk berziarah ke makam Rasulullah. Karena begitu rindu terhadap Rasul Ia pun meletakkan mukanya di atas kubur

Pada saat itu muncul Marwan, ia mengatakan: “Apakah kamu tahu yang sedang kamu kerjakan?”, Kemudian Abu Ayyub menoleh padanya dan berkata: “Ya, aku datang pada Rasulullah dan aku tidak datang pada sebuah batu, Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda:

“Janganlah kalian menangisi agama ini jika dipegang oleh ahlinya, akan tetapi tangisilah agama ini jika agama ini dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya”

Baca Juga: Pesan Penting Dari Penjaga Makam Rasulullah, Tolong Sebarkan!

Sebagai umat beliau, sudah semestinya kita berniat untuk berziarah ke makam manusia paling mulia di alam semesta ini. Sehingga kelak di hari kiamat semoga kita memperoleh syafaat dan bisa berkumpul dengan beliau, Aamiin.
Next article Next Post
Previous article Previous Post