Masyaallah, Inilah 15 Amalan Ringan Berpahala Besar

Masyaallah, Inilah 15 Amalan Ringan Berpahala Besar

author photo
Masyaallah, Inilah 15 Amalan Ringan Berpahala Besar │ Meraih pahala tidak harus selalu dengan amalan yang memberatkan. Sesuaikanlah amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dengan kemampuan fisik diri kita. Walau demikian bukan berarti kita tidak bersungguh-sungguh dengannya. Maksud dari jangan melakukan amalan-amalan yang memberatkan ialah janganlah kita memporsir diri melakukan berbagai amal shalih pada hari ini, namun rasa cape membuat kita tidak beramal sedikit pun di hari esok.

Ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta’ala lebih menyukai amalan sedikit yang dilakukan secara istiqomah terus menerus dibanding amalan banyak yang tidak berlanjut di esok harinya. Dan sebenarnya ada 15 amalan yang ringan dikerjakan namun justru berpahala besar.

Ternyata Inilah 15 Amalan Ringan Berpahala Besar

Berikut adalah beberapa amalan yang ringan, namun berat timbangannya tersebut.

1. Berdzikir “Subhaanallah Wa Bihamdihi Subhaanallahil Adzim”

Keterangan ini disampaikan dari Abu Hurairah dimana Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,

“Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan: (yaitu bacaan) subhaanallah wabihamdihi subhaanallahil adzim.” (HR Bukhari)

2. Menyempurnakan Wudhu Dan Membaca Doa Yang Telah Diajarkan Oleh Nabi

Amalan yang kedua adalah wudhu yang senantiasa kita dawamkan setiap shalat dengan sempurna dan disertai doa penutup sebagaimana anjuran Nabi dalam hadistnya.

“Barangsiapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudhu dia membaca: asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya delapan, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai." (HR. Muslim)

3. Menghadiri Shalat Jumat Di Awal Waktu

Selain menjadi kewajiban bagi setiap laki-laki, shalat jumat juga merupakan amalan yang ringan, namun besar pahalanya di sisi Allah.

Hadist ataupun keterangan yang menjelaskan tentang ini didapat dari Aus bin Aus Ats Tsaqafi.

Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang membasuh (kepalanya) dan mencuci (seluruh tubuhnya) di hari Jumat (mandi besar), lalu berangkat ke masjid pagi-pagi, dan dia mendapatkan khutbah dari awal, dia berjalan dan tidak naik kendaraan, dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya (dinilai) sebagaimana pahala puasa dan salat malam selama setahun." (HR. Abu Dawud, At tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan dinilai shahih oleh Al Albani)

4. Melaksanakan Shalat Dhuha 4 Rakaat

Salah satu shalat yang memiliki keutamaan untuk menjemput rezeki yang baik adalah shalat dhuha. Meski hanya beberapa rakaat, namun pahala yang didapatkan sangatlah besar.

Dari Abu Dzar, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi, setiap tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir bernilai sedekah, amar maruf nahi munkar bernilai sedekah, dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan dua rakaat shalat dhuha." (HR. Muslim & Abu Dawud)

5. Melakukan Dzikir Atau Wirid Setelah Shalat Berjamaah Di Masjid

Bagi seorang laki-laki, berjamaah di masjid merupakan sebuah keharusan dan salah satu yang memiliki banyak keutamaan adalah shalat subuh. Namun jangan langsung beranjak pulang ketika selesai melaksanakannya, karena ada pahala yang besar bagi mereka yang berdzikir dahulu setelah shalat subuh.

Dari Anas bin Malik, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang shalat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian shalat dua rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna." (HR. At Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al Albani)

6. Rajin Membaca Al Quran

Al Quran merupakan mukjizat sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam. Tak salah jika isinya memuat rangkaian kebaikan yang mesti kita amalkan dengan maksimal. Selain itu membacanya pun bisa mendatangkan pahala yang besar sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Quran maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali." (HR. At Tirmidzi, At Thabrani dan dinilai shahih oleh Al Albani)

7. Membaca Doa Ketika Akan Memasuki Pasar

Tempat yang Allah benci salah satunya adalah pasar karena di sanalah amat sedikit orang yang mengingat Allah. Maka sangatlah besar keutamaan yang didapat oleh seseorang yang membaca doa ketika masuk ke dalam pasar karena dengan begitu, ia telah mengingat Allah.

Amalan ringan ini tercantum dalam riwayat dari Abdillah bin Amr bin Ash dimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang masuk pasar kemudian dia membaca: laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun laa yamuutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syaiin qadiir (tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah tiada sekutu bagiNya, milikNyalah seluruh kerajaan. Dan milikNyalah seluruh pujian, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha hidup dan tidak mati, di TanganNyalah segala kebaikan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu) maka Allah catat untuknya sejuta kebaikan, Allah hapuskan sejuta kesalahan, dan Allah angkat untuknya satu juta derajat." (HR. At Tirmidzi, Al Hakim, Ad Darimi dan dinilai hasan oleh Al Albani)

8. Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Masjid

Bagi sebagian orang pergi ke masjid amatlah sangat susah karena terkadang bertolak belakang dengan hawa nafsunya yang tengah asyik menonton televisi ataupun melakukan kegiatan yang lain, meskipun masjid itu hanya beberapa meter dari rumahnya. Maka bagi orang yang beriman, shalat berjamaah di masjid akan dirasa ringan, karena mengandung pahala yang besar lagi banyak.

Dari Abu Umamah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang keluar dalam keadaan suci, menuju masjid untuk melaksanakan shalat jamaah, maka pahalanya seperti pahala seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram." (HR. Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Al Albani)

9. Dzikir Ketika Bangun Di Tengah Malam

Tentu kita pernah bangun di tengah malam, entah karena ingin ke kamar mandi ataupun karena bangun begitu saja. Maka alangkah baiknya jika setelah bangun tersebut kita tidak tidur dahulu, melainkan membaca doa seperti dalam hadist berikut karena besarnya pahala yang didapat.

Dari Ubadah bin Shamit, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang terbangun ketika tidur malam kemudian dia membaca: laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadiir. Alhamdulillah, wa subhanallah, wa laa ilaaha illallah wallahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illa billah (tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagiNya, milikNyalah seluruh kerajaan, milikNyalah segala pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji milik Allah, Maha suci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah) kemudian dia beristighfar atau berdoa maka akan dikabulkan. Jika dia berwudhu kemudian shalat dua rakaat maka shalatnya diterima." (HR. Bukhari & Abu Dawud)

10. Melaksanakan Shalat Qobla Subuh 2 Rakaat

Shalat qobla subuh sering juga disebut shalat fajar dan shalat yang hanya 2 rakaat ini sangat berat timbangannya di sisi Allah jika dibandingkan dengan dunia dan isinya.

Dari Aisyah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Muslim)

11. Rutin Membaca Shalawat

Kecintaan seorang muslim kepada Nabinya salah satunya adalah dengan membaca shalawat. Hal ini pun telah diterangkan Rasulullah ketika seseorang bertanya bagaimana ia bisa berdoa atau bershalawat kepada Rasul. Maka Rasul pun memberikan contohnya dan tentu saja ada banyak keutamaan atapun pahala yang sangat besar di dalamnya.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang membaca shalawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali." (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain: "Barangsiapa yang membaca shalawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali, dihapuskan sepuluh kesalahan, dan diangkat sepuluh derajat." (HR. An Nasai, shahih)

12. Menjawab Dan Membaca Ketika Adzan Berkumandang

Sering kali kita melupakan amalan ringan yang satu ini dan hanya lewat begitu saja di telinga. Padahal pahala yang akan didapat ketika menjawab adzan sekaligus membaca doa di akhirnya sangatlah besar.

Dari Jabir bin Abdillah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mendengarkan adzan kemudian dia membaca doa: Allahumma rabba hadzihid dawatittammah washshalatil qaimah, ati muhammadanil wasilata wal fadhilah wabats-hu maqamam mahmudanilladzi waadtahu, (Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan shalat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat)." (HR. Bukhari)

13. Selalu Berdzikir Setiap Pagi Dan Sore Hari

Salah satu dzikir yang dianjurkan untuk didawamkan setiap pagi dan sore hari adalah ucapan, “Subhaanallah wa bihamdihi.” Pahala yang diperoleh pun bukan main-main karena pahalanya lebih baik dari siapapun.

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa di waktu pagi dan sore membaca: subahanallah wa bihamdihi seratus kali maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak." (HR. Muslim)

14. Senantiasa Mengajak Orang Lain Berbuat Baik

Tugas seorang muslim adalah saling mengajak dalam kebaikan dan ini bisa kita sesuaikan caranya tergantung situasi ataupun kondisi dari lingkungan atau pribadi orang yang diajak. Dengan hanya mengirim pesan atau himbauan yang sangat singkat tersebut, kita justru akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." (HR. Muslim)

15. Rajin-Rajinlah Beristighfar

Bagi yang merasa berdosa ataupun merasa hidupnya susah, maka beristighfar menjadi jalan solusi yang terbaik dan termudah. Bahkan banyak keutamaan yang didapat dengan mendawamkan amalan ringan ini.

Dari Ibn Abbas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang rajin beristighfar maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan, Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka." (HR. Abu Dawud, hasan lighairihi).

Semoga kita semua bisa merutinkan 15 amalan ringan tersebut dan rasakanlah bahwa Allah akan menambah pahala yang sangat besar sekaligus mempermudah hidup kita.

Wallahu A’lam

Next article Next Post
Previous article Previous Post