5 Fadilah Ayat Kursi Yang Dahsyat Bagi Kehidupan

5 Fadilah Ayat Kursi Yang Dahsyat Bagi Kehidupan

author photo
KabarMakkah.Com – Ayat kursi banyak menjadi referensi sebagai ayat penjagaan dari berbagai kejahatan ataupun dari ketakutan terhadap makhluk ghaib. Ayat kursi sendiri merupakan ayat ke 255 dari surat Al Baqarah. Penamaannya pun dikarenakan terdapat makna yang mengarah kepada kursi Allah.

5 Fadilah Ayat Kursi Yang Dahsyat Bagi Kehidupan

Secara lengkap arti ayat kursi tersebut adalah sebagai berikut:
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya), tidak mengantuk dan tidak tidur. kepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.”
Ternyata manfaat membaca ayat kursi sangatlah banyak. Selain mendapatkan pahala di sisi Allah, kita pun akan mendapatkan beberapa manfaat berikut.

1. Terjaga Dari Setan

Seorang yang hendak tidur, maka ia akan terjaga dari gangguan setan jika membaca ayat kursi terlebih dahulu. Keterangan ini didapat dari hadist Abu Hurairah yang berbicara dengan seorang pencuri jelmaan setan. Ia pun kemudian mendatangi Rasulullah untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Abu Hurairah berkata, “Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya sehingga aku pun lepas dirinya. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kemudian bertanya, “Apa kalimat tersebut?” Abu Hurairah menjawab, “Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai yaitu bacaan ‘Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum’. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatiku hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan.”

Rasulullah kemudian bersabda, “Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu hingga tiga hari itu, wahai Abu Hurairah?” “Tidak” Jawabnya. Nabi kemudian berkata, “Dia adalah setan”. (HR Bukhari)

2. Merupakan Ayat Yang Agung

Rasulullah menjelaskan dalam hadistnya bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling agung.

Ubay bin Ka’ab ditanya oleh Rasulullah, “Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah?” Ubay pun menjawab, “Ayat Kursi” dan Rasul pun menepuk dada Ubay sambil berkata, “Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki.” (HR Bukhari)

3. Keagungan Ayat Kursi Melebihi Langit Dan Bumi

Rasulullah bersabda dalam hadistnya, “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi” Sufyan Ats Tsauri berkata, “Sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah dan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yakni bumi dan langit.” (HR Tirmidzi)

4. Menjadi Sebab Masuknya Ke Surga

Ayat kursi juga menjadi salah satu amalan yang dapat menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah.

Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian.” (HR An Nasai)

5. Dijauhkan Dari Gangguan Kejahatan

Fadilah yang terakhir adalah terhindar atau dijauhkan dari gangguan berupa kejahatan jika sering dibaca ketika pagi ataupun petang.

Rasulullah tercinta bersabda, “Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Barang siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan terlindung hingga petang.” (HR Hakim)

Itulah 5 Fadilah ayat kursi yang sangat dibutuhkan bagi kita selaku muslim di dalam kehidupan. Lakukan secara rutin dan dapatkan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Next article Next Post
Previous article Previous Post