Manakah Yang Lebih Utama: Istighfar Atau Tasbih?

Manakah Yang Lebih Utama: Istighfar Atau Tasbih?

author photo
Istighfar adalah ucapan atau tindakan memohon maaf atau ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dan dosa. Sedangkan tasbih adalah bacaan atau ucapan puji-pujian kepada Allah SWT. Lafadz-lafadz istighfar dan tasbih ini bermacam-macam dari yang pendek hingga panjang.

Manakah Yang Lebih Utama: Istighfar Atau Tasbih?


Mungkin ada yang bertanya, manakah yang lebih baik atau utama dibaca, antara istighfar atau tasbih?

Pertanyaan ini pernah diajukan oleh seseorang kepada imam Ibnu Al-Jauziy. Dan beliau menjawab dengan menggunakan ilustrasi seperti ini,”Pakaian yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada minyak wangi” maksudnya, jika raga manusia diilustrasikan sebagai pakaian yang kotor (penuh dengan noda/dosa) maka istighfar lebih utama dilakukan untuk membersihkan noda tersebut baru kemudian menghiasinya dengan minyak wangi.

Kedua ucapan tersebut (istighfar dan tasbih) adalah kalimat mulia, Kita dianjurkan untuk selalu mengucapkannya sebanyak-banyaknya. Namun istighfar dianjurkan untuk terlebih dulu dibaca, mengingat tidak ada manusia yang terlepas dari perbuatan dosa. Baru kemudian diiringi dengan memperbanyak membaca tasbih.

Wallahu a’lam.
Next article Next Post
Previous article Previous Post