Terkait Bom Sarinah, Begini Pesan dari Mahasiswa Ummul Qura Makkah

Terkait Bom Sarinah, Begini Pesan dari Mahasiswa Ummul Qura Makkah

author photo
Bismillah walhamdulillah wassholaatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'alaa aalihi wa shahbihi wa Man waalah wala hawla wala quwwata illa billah.

Kita baru saja mendengar dan menyaksikan kabar duka dari ibukota Jakarta, ledakan granat dan tembakan yang menyebabkan jatuhnya korban, ini adalah kejahatan yang keji dan kejam yang di kutuk oleh Islam.

Terkait Bom Sarinah, Begini Pesan dari Mahasiswa Ummul Qura Makkah


Kita doakan semoga para korban yang terluka di sembuhkan oleh Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan saudara-saudara kita yang menjadi korban yang gugur mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Dengan harapan, semoga aktor dibalik aksi teror ini terungkap serta segera ditindak.

Saudaraku..
Keamanan adalah ni'mat dari Allah yang wajib di jaga dan di pelihara, Karena nya kita dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk serta bekerja menggapai rezeki Allah.

Dalam firman Nya:

"Hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), Yang telah memberi mereka makan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan" (QS.Quraisy : 3-4)

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim bedo'a : Wahai, Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian" (QS albaqarah: 126)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa merasa aman di tempat tinggalnya, tubuhnya sehat dan mempunyai bekal makan hari itu, seolah-olah dunia telah ia kuasai dengan keseluruhannya".(HR: Tirmidzi)

Saudaraku..
Perilaku teror yang mengganggu keamanan adalah hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

"Seseorang Muslim yang sempurna (keislamannya) ialah seseorang yang sejahterakan kaum Muslimin daripada lidahnya dan daripada tangannya" (HR. Bukhari)

"Seorang mukmin adalah dia yang memberi jaminan rasa aman kepada manusia atas darah dan harta mereka" (HR Tirmidzi, Nasa'i & Ahmad).

Di dalam ajaran islam, darah manusia sangatlah dihormati, dan diharamkan untuk ditumpahkan tanpa sebab yang benar.

Membunuh seseorang seperti membunuh seluruh manusia, bahkan menumpahkan darah orang beriman mendapatkan ancaman keras dari Allah SWT,

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. an-Nisa’ : 93)

Adapun darah orang orang non muslim juga wajib dijaga tidak boleh dihalalkan, selama tidak memerangi kaum muslimin.

Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun” (HR. An Nasa’i)

Semoga Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara kita semua dari berbagai macam keburukan di dunia dan akhirat. Amiin ya Rabbal 'Alamiin.


- Ismail Nahdi Lc - Mahasiswa Pasca Sarjana di Universitas Ummulqura Makkah Almukarramah.
Next article Next Post
Previous article Previous Post