Mengerikan! Begini Azab Pedih Untuk Tukang Selingkuh, Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat, Naudzubillah Min Dzalik

Diposting pada

Perselingkuhan memang kini kian marak terjadi, terlebih dialami oleh mereka yang sering melakukan komunikasi dengan orang di luaran sana. Salah satunya seperti di perkantoran atau bahkan di media sosial.

Perlu diketahui bahwa dari sisi fitrah manusia, tidak ada orang yang senang untuk diselingkuhi dan pasti akan mengingkari perselingkuhan tersebut ketika keluarganya menjadi korban. Sementara dari sisi Islam, perselingkuhan menjadi jalan untuk menuju perzin4han yang dilarang oleh Allah Ta’ala.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al Isra 32)

Lantas apa akibatnya bagi orang yang suka berselingkuh?

Hukuman Di Dunia

Islam telah menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan dosa yang berat dan untuk penebusannya adalah dengan dilempari batu hingga mati. Hal ini telah disabdakan Rasulullah dalam hadist riwayat Muslim.

“Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (jika berzina) perjaka dengan gadis (maka hadnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah menikah (maka hadnya) dicambuk seratus kali dan dirajam.”(HR Muslim)

Sementara jika baru berupa prasangka, maka pasangan suami istri akan saling melaknat dan meminta agar Allah menimpakan kemarahan-Nya.

Allah Ta’ala berfirman

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa kemarahan Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (QS An Nur 6-9)

Selingkuh juga akan berakibat beberapa hal berikut ini:

1. mengurangi agama seseorang

2. menghilangkan sifat wara’

3. merusak kehormatan dan harga diri

4. mengurangi sifat cemburu

5. mendapatkan murka Allah Azza wa jalla.

6. menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap

7. menggelapkan hati dan menghilangkan cahayanya

8. mengakibatkan kefakiran yang terus menerus.

9. menghilangkan kesucian pelakunya dan menjatuh nilainya dihadapan Rabbnya dan dihadapan manusia.

10. mencopot sifat dan julukan terpuji seperti ‘iffah, baik, adil, amanah dari pelakunya serta menyematkan sifat cela seperti fajir, pengkhianat, fasiq dan pezina.

11. menghilangkan nama baik dan menggantinya dengan al khabîts, sebuah gelar yang sematkan buat tukang selingkuh.

12. Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kegelisahan hati buat manusia yang hobi selingkuh

13. menghilangkan kewibawaan. Wibawanya akan di cabut dari hati keluarga, teman-temannya dan yang lain

14. Manusia memandangnya sebagai pengkhianat. Tidak ada seorangpun yang bisa mempercayainya

15. Allah Azza wa jalla memberikan rasa sumpek dan susah dihatinya

16. menghancurkan kehormatan dan harga diri

17. menyebabkan tersebarnya waba penyakit berbahaya, tha’un (lepra) dan tersebarnya penyakit kelamin yang umumnya sulit diobati, minimal penyakit syphilis dan umumnya adalah AIDS

Hukuman Di Akhirat

Tak hanya mendapatkan siksa yang pedih di dunia, pelaku yang senang berselingkuh akan mendapatkan hukuman Allah yang begitu menyiksa di akhirat kelak.

Dalam hadist riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,

Kemudian kami berlalu, lalu sampai pada sebuah bangunan seperti tungku pembakaran.” -Auf, perawi hadits- berkata, “Sepertinya beliau juga bersabda, ‘Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan.’” Beliau melanjutkan, “Kemudian aku menengoknya, lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api dari bawah mereka, mereka pun berteriak-teriak.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku bertanya (pada Jibril dan Mika-il), ‘Siapa mereka?’ Keduanya menjawab, ‘Adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah para pezina.’ (HR Baihaqi)

Tak hanya itu saja, Rasulullah SAW pernah bersabda :

Para pezina, pada hari kiamat, akan datang dalam keadaan kemaluan mereka bernyala dengan nyala api.

Semua makhluk mengenali mereka karena bau kemaluan yang terlalu busuk. Muka-muka mereka akan ditarik ke neraka.

Apabila mereka memasuki neraka, malaikat Malik akan memakaikan mereka dengan sepasang baju besi dari api neraka. Sekiranya baju besi tersebut diletakkan di atas sebuah gunung, nescaya ia akan lebur menjadi abu.

Malaikat Malik berkata : “Wahai sekalian malaikat, tancapkan mata-mata mereka dengan paku-paku besi sebagaimana mereka melihat kepada yang haram.”

Ikatkan tangan-tangan mereka dengan ikatan api neraka sebagaimana mereka melakukannya (memeluk) kepada perkara yang haram.

Ikatkan kaki-kaki mereka dari ikatan api neraka sebagaimana mereka berjalan kepada tempat yang haram.

Malaikat Zabaniah mengikat tangan-tangan serta kaki-kaki mereka, dan mata-mata mereka ditancapkan dengan paku neraka.

Mereka semua menjerit dan berkata :

“Wahai sekalian malaikat Zabaniah! Kasihanilah kami …! Ringankanlah kami dari azab siksa buat seketika.

”Malaikat Zabaniah berkata: “Bagaimana kami hendak mengasihi kamu sedangkan Allah Yang Maha Pengasih begitu amat memurkai kamu.”

Demikianlah nasib yang buruk bagi orang yang melakukan zina semasa didunia. Rayuan demi rayuan tidak diindahkan.

Hukuman dan siksaan tetap diteruskan untuk menghukum mereka.

Semasa Isra’ dan Mikraj, Nabi Muhammad SAW menyaksikan balasan yang diterima oleh orang- orang yang berzina

Karenanya jika pun terdapat masalah dalam keluarga, sudah sepatutnya untuk melakukan komunikasi yang terbuka dengan pasangan dan tidak mengambil jalan perselingkuhan. Jika pun sudah tidak ada kecocokan, maka solusi paling final adalah perceraian, bukan perselingkuhan.

Semoga bermanfaat. Silahkan dishare, Semoga kita dan keluarga dijauhkan dari perselingkuhan, Aamiin

Loading...